Prioriterade områden 22-23

Rektor Karin Eiderbrant.

Om S:t Botvids gymnasium

På vår skola talas minst 58 olika språk. En enorm rikedom som alla vi på skolan är stolta över. Flertalet av våra elever är minst tvåspråkiga. Därför har vi under lång tid utvecklat undervisningsformer som innebär att våra elever fullt ut utvecklar och drar nytta av sina kompetenser.

På S:t Botvids gymnasium kan du studera många olika program som vård, handel, naturvetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap och vi har även en spetsutbildning i form av vår nycirkusutbildning med riksintag.

Ett aktivt samarbete pågår med högskolan, i första hand Södertörns högskola. Vi samverkar med det lokala näringslivet och olika branschorganisationer för att få bra praktikplatser och ge eleverna aktuella inblickar i olika yrken. För närvarande samarbetar vi bland annat med Stockholms universitet, Södertörns högskola, KTH, Karolinska institutet, Vinge advokatbyrå, Forsman och Bodenfors kommunikationsbyrå, Södertörnspolisen och Cirkus Cirkör.

Våra elever arbetar trådlöst och alla elever får tillgång till egna Chromebooks.

Prioriterade områden på S:t Botvids gymnaisum läsåret 22/23

  1. Motivation och lärande
    Arbete med varje elevs individuella motivation. Det ska finnas en förväntan inför varje elevs utbildning och lärande.

  2. Förväntningar och bemötande
    Fokus på skolarbete där kunskaper, närvaro och ett positivt samspel är viktigt. Möta eleverna där de är samt skapa förutsättningar för en trygg och meningsfull skolgång.

Vision för S:t Botvids gymnasium

Vi vill att alla elever ska utvecklas från där de är, nå så långt de kan och gå ut från skolan med tro på sig själva.

Vi vill att alla elever ska kunna ta ansvar för sina liv, oberoende av bakgrund och omständigheter.

Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2022
Sidan publicerad av: System