Venetianska masker gjorda av elever på gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskolan

S:t Botvids gymnasiesärskola är för dig som behöver en individuellt utformad gymnasieutbildning som passar dina behov och intressen. Tillsammans med dig sätter vi upp mål och arbetar för att du ska nå dessa. Utbildningen ska bidra till att förbereda dig för en meningsfull framtid.

På S:t Botvids gymnasiesärskola får du möjlighet att bygga upp en stark självkänsla. Arbetssätt och miljö anpassas efter dina behov och för att gruppgemenskapen ska stärkas. Vi arbetar mycket med ämnesövergripande teman i undervisningen.

Skolan ska vara en länk mellan dig som elev och det omkringliggande samhället. Vi gör besök tillsammans på t ex bibliotek och badhus men också på arbetsplatser. Utbildningen är 4-årig. S:t Botvids gymnasiesärskola erbjuder flera spännande utbildningar, både nationella program och individuella program.

Relaterade länkar
Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2020
Sidan publicerad av: Freddie Kaplan